تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه مفید 
19.06 
سطح 3